איבים

המקהלה מקיימת את הפעילות ב"מרכז קליטה איבים", מועצה מקומית שער הנגב ובשיתוף עם עמותת "חברים למען החברה" .

מקהלה מעורבת של בנים ובנות הקהילה האתיופית הגרים המרכז הקליטה וקהילות אחרות מתושבי המקום.

תמר קפסוטו - מנהלת מקהלה
 capsmusic@gmail.com 

  • הזמנת הופעות
  • פייסבוק